May mặc xuất khẩu
 
Công ty MTV May mặc Xuất khẩu Bảo Sơn

Công ty MTV May mặc Xuất khẩu Bảo Sơn

Tên doanh nghiệp: Công ty MTV May mặc Xuất khẩu Bảo Sơn
Địa chỉ: 67 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Người đại diện: Ông Nguyễn Xuân Hồng
Ngày thành lập: 1991

 Sơ đồ tổ chức:

Bộ máy công ty được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp tư nhân điển hình. Đứng đầu doanh nghiệp là Giám đốc công ty, sau là Phó giám đốc, các phòng ban chức năng thuộc công ty và hệ thống các đơn vị trực thuộc.

 

Lĩnh vực sản xuất:

+  Sản xuất gia công hàng may mặc, thủ công mỹ nghệ, gốm sứ;

+ Môi giới thương mại

+ Kinh doanh thương nghiệp, khách sạn

+ Dịch vụ du lịch

+ Xuất nhập khẩu hàng hóa

+ Gọi vốn đầu tư nước ngoài;

+ Sản xuất, xuất nhập khẩu trực tiếp hàng may mặc, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ và các mặt hàng trang trí nội thất

 

Các thành tích đã đạt được:

Trong tiến trình đổi mới và phát triển, Công ty đã được khen thưởng :

1/ Bằng khen “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu” do Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Thành phố Hà nội tặng

2/ Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội về “Đã có thành tích trong việc trong việc chấp hành pháp Luật thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế”

 

Định hướng phát triển của Công ty :

+    Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý kinh tế - kỹ thuật, mở rộng đầu tư cho cơ sở hạ tầng, đáp ứng mặt bằng thiết bị phục vụ sản xuất

+    Có kế họach đào tạo, đào tạo lại để sử dụng thiết bị chuyển giao công nghệ mới

+    Mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh khác tạo đủ việc làm, cải thiện đời sống góp phần nâng cao thu nhập.

+     Hội nhập các quan hệ kinh tế, khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ hợp tác