TextBody

Hơn 20 năm cống hiến cho xã hội của Tập đoàn Bảo Sơn

12/05/2020

Quỹ Giáo dục Bảo Sơn được thành lập với mục đích hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tài năng và cho sinh viên nghèo vượt khó sang Nhật Bản học tập. Đồng thời, hỗ trợ chuyển giao công nghệ của Nhật Bản cho Việt Nam. Không dừng lại ở đó, ông sáng lập Giải thưởng Bảo Sơn với mong muốn tìm kiếm các chương trình xóa đói giảm nghèo có tính ứng dụng trong thực tiễn đất nước.

Dành trọn tâm huyết chia sẻ với cộng đồng

Giải thưởng Bảo Sơn do quỹ Giáo dục Bảo Sơn – Tập đoàn Bảo Sơn tổ chức thường niên từ năm 2011. Bộ Giáo dục & Đào tạo là đơn vị bảo trợ. Giải thưởng được trao cho 5 lĩnh vực gồm: Cải cách giáo dục và đào tạo; Xóa đói, giảm nghèo; Phát triển kinh tế bền vững; Y – dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng và Văn học với mức thưởng 50.000 USD cho mỗi lĩnh vực. Giải thưởng nhằm biểu dương và động viên tài năng, trí tuệ, tạo thêm nguồn động lực cho các nhà khoa học khi có những sáng chế, công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng có đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa- con người Việt Nam.

  • Chia sẻ:
TextFooter